Hur man säkerställer tätningsprestanda för kulventil i rostfritt stål

För att säkerställa tätningsprestandan hos kulventilen i rostfritt stål när medeldriftstrycket är lågt måste ett visst förspänningstryck bildas mellan kulan och tätningssätet.I det styva tätningssätet är tillförlitligheten och livslängden för den rostfria kulventilen fastklämd i rätt val av tätningssätets föråtdragningsmängd.

Tillförlitligheten och livslängden för kulventilen i rostfritt stål;klämma fast föråtdragningen av rätt val av tätningssäte.Bristen på föråtdragning kan inte säkerställa lågtryckstätheten hos kulventilen: för stor föråtdragning kommer att orsaka att det motstridiga vridmomentet mellan kulan och tätningssätet ökar, vilket påverkar kulventilens funktionsfunktion i rostfritt stål;och kan orsaka plastisk deformation av tätningssätet, vilket resulterar i tätningsfel.När det gäller PTFE-tätningssätet bör det förspänningsspecifika trycket i allmänhet vara 0,1 PN och inte mindre än 1,02 MPa.

Justeringen av det styva tätningssätets föråtdragningsmängd fullbordas genom att ändra tjockleken på tätningsjusteringspackningen.Bearbetningsfelet för tätningsjusteringspackningen kommer att påverka effekten av justeringen: rimlig utrustning och justering är nyckeln till att få utmärkt tätningsprestanda.I drift, efter att tätningssätet har slitits, är den aktiva justeringsförmågan för det specifika förspänningstrycket mycket dålig, så livslängden för den styva tätningssätets strukturkulventil är relativt kort.

Ett av sätten att hantera problemet är att välja ett tätningssäte med elastiska element.I detta ögonblick är anskaffningen och justeringen av förspänningsmängden inte längre beroende av tätningsjusteringspackningen utan fullbordas av det elastiska elementet.Förutom att erhålla den nödvändiga föråtdragningsmängden, kan tätningssätet med elastiska element även kompensera det specifika föråtdragningstrycket inom det elastiska deformationsområdet för det elastiska elementet.Därför är kulventilens livslängd relativt lång.

Nyckeln till tätningen av kulventiler av rostfritt stål ligger i tätningssätets struktur och valet av tätningssätesmaterial.Enligt olika struktur- och applikationskrav, välj rationellt tätningssätets strukturella metod för att säkerställa den utmärkta bearbetningstekniken för tätningssätet: välj tätningsmaterialet med utmärkt funktion och sedvanliga applikationskrav för att möta tätningskraven för kulventilen och gå vidare tillförlitligheten och tillämpningen av kulventildriften Livslängden är en viktig faktor vid planering av kulventilförbättringar.


Posttid: 10 november 2020