Beständighet av rostfritt stålsfär mot vätska

Tätningsytan på den rostfria stålkulan har en parallell slussventil, och ventilskaftets yta är peroxiderad, så den har en utmärkt korrosionsbeständighet och är också relativt slitstark.Grindventil i rostfritt stål kan välja olika rörledningar för att tillgodose behovet av att inte klara projektet.

Den största fördelen med den rostfria slussventilen är att motståndet mot vätskan är mycket litet, och erosionen och erosionen av vätskan på tätningsytan är den minsta.Dessutom är öppningen och stängningen av den rostfria portventilen inte mödosam, mediets flödesriktning är inte begränsad, mediets tryck kommer inte att sjunka och mediet kommer inte att störas.Formen är mycket enkel, och tack vare sin utmärkta funktion är tillämpningsskalan mycket bred.


Posttid: 10 november 2020